Konwoje

Transport wartości pieniężnychi przedmiotów wartościowych

Więcej
Monitoring Pakiet na start
  • BEZPŁATNY PRZEGLĄDsystemu alarmowego
  • OznaczenieObiektu
  • URZĄDZENIE NADAWCZEBezpłatnie
-10% Zniżki na Uraądzenia alarmowe
Zamów

AGENCJA EPM W LICZBACH

Lat doświadczenia 26
Procent zaangażowania +100
Zrealizowanych konwojów +5 400
Założonych kamer 1000
W pełnej gotowości 24 godz.

Co o nas mówią?

„EPM” – Agencja Ochrony z siedzibą w Legionowie ul. Mieszka I-go 25 współpracuje od kilku lat z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie w zakresie wykonywania całodobowej ochrony w systemie monitoringu wraz z podejmowaniem interwencji na każdy sygnał emitowany przez monitorowany sygnał alarmowy.

Na podstawie dotychczasowej współpracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie wyraża swoje zadowolenie.

Agencja Ochrony EPM z siedzibą w Legionowie 05-120 przy ul. Mieszka I-go 25 od 2004 roku wykonuje dla Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu usługę konwojowania i ochrony osób i materiałów zawierających informacje klasyfikowane. – Dotychczasowa współpraca przebiega nienagannie. Firma EPM wyróżnia się dynamiką działania, dba o zaspokojenie potrzeb klienta. Profesjonalizmem oraz dobrą organizacją pracy. Jest solidnym i godnym polecenia partnerem do współpracy,

Wojskowy Instytut Łączności poleca usługi Agencji Ochrony EPM

Stowarzyszenie „Błękitne Centrum” współpracuje z Agencją Ochrony „EPM” w zakresie ochrony fizycznej oraz monitoringu od roku 2005 do chwili obecnej. Agenci wykonują swoją pracę sumiennie, są zdyscyplinowani i operatywni, wykazują duże zaangażowanie w pełnieniu swoich obowiązków. Szybko i skutecznie reagują w przypadku jakichkolwiek zagrożeń. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości świadczonych usług i możemy polecić Agencję Ochrony „EPM” jako solidnego* oraz rzetelnego partnera we współpracy.

Dotychczasowa współpraca przebiega nienagannie. Dbałość o zaspokojenie potrzeb klienta oraz profesjonalizm czynią „EPM” Sp, z o.o.  godną zaufania. Z całym przekonaniem rekomendujemy „EPM” Sp. z o.o. jako rzetelnego i sumiennego wykonawcę oferowanych usług.

Niniejszym listem pragniemy udzielić referencji Firmie „EPM” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie przy ul. Mieszka 1-90 25 za profesjonalne i solidnie wykonywanie usług w zakresie ochrony naszego obiektu. Usługi ochrony odznaczają się odpowiednim przygotowaniem, zaangażowaniem pracowników oraz perfekcyjnym wsparciem technicznym. Jak najbardziej polecamy firmę „EPM” Sp. z 0.0. jako godnego zaufania partnera , świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie. Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę „EPM” Sp. z o.o. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.

Liczymy na dalszą współpracę oraz życzymy licznych sukcesów.

Firma „EPM” Sp. z 0.0. Świadczy usługi ochrony dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie od dnia 01 marca 2017 roku.. Dotychczasowa współpraca przebiega nienagannie. Dbałość o zaspokojenie potrzeb klienta oraz profesjonalizm czynią „EPM” Sp. z 0.0. godną zaufania. Z całym przekonaniem rekomendujemy „EPM” Sp. z 0.0. jako rzetelnego i sumiennego wykonawcę oferowanych usług.

Z dużą satysfakcją możemy zarekomendować usługi Biura „EPM” każdej firmie lub instytucji. Agencja Ochrony „EPM” chroni nasze obiekty w systemie monitoringu jak również W systemie ochrony fizycznej. Jakość wykonywanych usług nie budzi zastrzeżeń i jest wykonywana na wysokim poziomie fachowym.

Z Agencją „EPM” współpracujemy od 1995 roku.

Nawiązując do naszej wieloletniej współpracy w zakresie ochrony osób i mienia, w tym również imprez masowych, chcę złożyć serdeczne podziękowania za wywiązywanie się pracowników EPM ze swoich obowiązków z największą starannością. Mam nadzieję, Że również w przyszłości nasza współpraca przebiegać będzie bez zastrzeżeń, a pracownicy EPM będą profesjonalnie wykonywać powierzone im zadania.

Agencja Ochrony i Detektywistyki EPM z siedzibą w Legionowie przy ul. Mieszka I 25 wykonuje całodobową ochronę w systemie monitoringu i patroli interwencyjnych. Firma nasza jest zadowolona z usług wykonywanych przez pracowników agencji, jak również ze współpracy z nadzorem, który szybko i zdecydowanie reaguje na sygnały i Życzenia związane z ochroną.

Usługi Agencji EPM są godne polecenia.

W związku z incydentem kradzieży mienia zakładu w miesiącu wrześniu, składamy wyrazy uznania i podziękowania służbom ochrony mienia firmy EPM Legionowo za skuteczną interwencję i pomoc w schwytaniu sprawców przestępstwa.

Agencja Ochrony „EPM” z siedzibą W Legionowie współpracuje z Sądem Rejonowym w Łowiczu od dnia 1 lipca 2008 roku. Do obowiązków pracowników wyżej wymienionej Agencji Ochrony należy zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie Sądu, ochrona budynku i pomieszczeń przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, ochrona mienia i dokumentów znajdujących się w budynku, patrolowanie budynku na zewnątrz. Współpraca z Agencją Ochrony układa się bez zastrzeżeń. Pracownicy sumiennie i dokładnie wykonują swoje obowiązki służbowe. Agencja Ochrony „EPM” jest firmą solidną i rzetelną , z pełną odpowiedzialnością polecamy jej usługi.

Firma „EPM” Agencja Ochrony z siedzibą w Legionowie przy ulicy Mieszka l-go 25 współpracuje z Przedsiębiorstwem Wodociągowe-Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie w zakresie usług ochrony fizycznej oraz monitoringu obiektów należących do naszej firmy na terenie Powiatu Legionowskiego. W trakcie dotychczasowej współpracy firma „EPM” Agencja Ochrony bez zastrzeżeń wykonuje swoje obowiązki. Pracownicy „EPM” szybko i zdecydowanie reagują na każdy sygnał i życzenie związane z ochroną osób i mienia. Na podstawie doświadczeń PWK „Legionowo” Sp. Z 0.0. możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że firma „EPM” Agencja Ochrony zasłużyła na opinię firmy solidnej i rzetelnej, a jej pracownicy odznaczają się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem w wykonywaniu powierzonych zadań.

Firma „EPM” z siedzibą W Legionowie świadczy dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z 0.0. usługiw zakresie ochrony fizycznej oraz konwojowania wartości pieniężnych od roku 1998 do chwili obecnej. Dotychczasowa współpraca przebiega nienagannie. Dbałość o zaspokojenie potrzeb klienta oraz profesjonalizm czynią firmę „EPM” godną zaufania. Z całym przekonaniem rekomendujemy Agencją Ochrony „EPM” jako rzetelnego i sumiennego wykonawcę oferowanych usług.

Współpracujemy z Agencją Ochrony EPM od dnia 01.02.2008 roku i oceniamy tę współpracę pozytywnie. W naszej opinii firma EPM posiada odpowiednio Wysoki potencjał oraz nowoczesne zaplecze techniczne pozwalające na realizację powierzonych zadań z należyta starannością.