Usługi księgowe

Oferujemy pełen zakres usług księgowych dla małych i średnich podmiotów:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości poprzez bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie podatkowej  książki  przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • karta podatkowa
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, ustalanie wysokości rozliczeń z tytułu VAT oraz przygotowanie okresowych deklaracji do rozliczania podatku od towarów i usług
 • (VAT), JPK
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • opracowanie Zakładowego Planu Kont oraz innych instrukcji niezbędnych do prawidłowego obiegu dokumentacji w Państwa firmie,
 • sporządzanie pozostałych deklaracji podatkowych według potrzeb Klienta
 • obsługa kadrowo-płacowa
 • przygotowywanie pozwów w zakresie postępowania upominawczego – nakaz zapłaty

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

Monitoring Pakiet na start
 • BEZPŁATNY PRZEGLĄDsystemu alarmowego
 • OznaczenieObiektu
 • URZĄDZENIE NADAWCZEBezpłatnie
-10% Zniżki na Uraądzenia alarmowe
Zamów