Usługi ochrony fizycznej

Stale udoskonalamy naszą ofertę biznesową tak, aby dopasować ją do potrzeb naszych Klientów.

Objęcie obiektu ochroną stacjonarną zawsze poprzedzamy wizją lokalną oceniającą charakter, wielkość, lokalizacje oraz potencjalne zagrożenia jednostki. Na tej podstawie opracowujemy szczegółową instrukcję ochrony będącą podstawą świadczenia usług. Ustalamy ilości i rodzaj posterunków, które wyposażone są w konieczne i wymagane środki prewencyjne. Nasi operatorzy centrum dowodzenia całodobowo czuwają nad prawidłowym przebiegiem służby a przypadku zagrożenia dodatkowym wsparciem są nasze załogi interwencyjne.

Prowadzimy działania mające na celu:

  • zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów,
  • ochronę obiektów, pomieszczeń, urządzeń jednostki przed dostępem do nich osób nieuprawnionych,
  • ochronę mienia przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
  • zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie jednostki,
  • niezwłoczne powiadomienie organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych na terenie jednostki i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, zespołem wykwalifikowanych pracowników oraz wieloletnim doświadczeniem. Usługi ochrony fizycznej wspieramy nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi dostosowanymi do potrzeb i wymagań Klienta – takie połączenie ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia przestępstw przeciwko mieniu.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Monitoring Pakiet na start
  • BEZPŁATNY PRZEGLĄDsystemu alarmowego
  • OznaczenieObiektu
  • URZĄDZENIE NADAWCZEBezpłatnie
-10% Zniżki na Uraądzenia alarmowe
Zamów